Mi se fokusiramo na razvoj i uvećanje vašeg poslovanja

SEMRail je agencija za digitalni marketing i internet oglašavanje. Specijalizujemo se za Google oglašavanje, oglašavanje na društvenim mrežama i optimizaciju stope konverzije. Primenjujemo performans marketing pristup koji za cilj ima višestruki povrat vaših uloženih sredstava. Naš cilj je da klijentovo ulaganje u oglašavanje pretvorimo u siguran prihod!

WE HAVE EXPERIENCE WITH LOTS OF AMAZING CLIENTS

WE HAVE EXPERIENCE WITH LOTS OF AMAZING CLIENTS

Ključ uspešnih kampanja leži u pravilnom targetiranju potencijalnih kupaca

Dobro identifikovana ciljna grupa, pravilno usmerena, jasna i jednoznačna poruka, kao i kvalitetno izrađena prodajna stranica, preduslov su za rast konverzija i prodaje. Spremite se da iskusite najveći povrat uloženog novca do sada!

Sve što radimo ima za cilj uvećanje vašeg prihoda

Od oglašavanja na Guglu i Fejsbuku, pa sve do kreiranja landing stranica po meri vašeg biznisa, koristimo pristup zasnovan na prethodnom iskustvu koji je usmeren na ostvarivanje maksimalnih rezultata u poslovanju. Sve naše strateške odluke baziraju se na prethodno prikupljenim podacima, te na taj način pomažemo klijentima da unaprede svoje poslovanje i ostvare rast.

Digital Advertising
(Google, Facebook, Microsoft)

Conversion Rate Optimization (CRO)

Web Analytics

Landing Page Design

Search Engine Optimization (SEO)

Naš proces

Temelj svakog našeg procesa čine kontinuirane iteracije i unapređenja. One omogućavaju da se proces permanentno preispituje, nadograđuje i usavršava kroz konstantna istraživanja, analize i optimizaciju, sve u cilju ostvarivanja kvalitetnijih rezultata prilikom sprovođenja online kampanja. 

1
Ciljevi poslovanja
2
Istraživanje
3
Strategija
6
Optimizacija
4
Implementacija
5
Analiza

Zalažemo se za izgradnju dugoročnih odnosa punih poverenja sa našim klijentima

Naš posvećeni tim marketara pridaje punu pažnju svakom od projekata na kojima radimo. U interesu nam je da klijentima isporučimo izvanredne rezultate i na taj način im pomognemo u ostvarivanju njihovog punog potencijala u poslovanju. Na kraju dana, sa rastom poslovanja naših klijenata raste i naše poslovanje. 

Steknite nove klijente i posmatrajte kako vam poslovanje raste!